Priznanja GZS za inovacije

By
197
Priznanja GZS za inovacije

GZS v sodelovanju z regionalnimi zbornicami razpisuje natečaj Priznanja GZS za inovacije, ki predstavljajo najvišja nacionalna priznanja za inovacije slovenskih podjetij in drugih organizacij ter s tem promocijo inovativnosti doma in v tujini.

Natečaj je dvostopenjski pri katerem se na prvi stopnji ocenjuje in podeljuje priznanja za inovacije na regionalnem nivoju, najboljše zlate regionalne inovacije, pa se uvrstijo na drugo, nacionalno stopnjo. Na nacionalni stopnji vse inovacije ponovno oceni nacionalna komisija in dodeli nacionalna priznanja, ki so podeljena na Dnevu inovativnosti.

Letos bodo podelili posebno priznanje za inovacijski izziv 2021: INOVACIJE, KI REŠUJEJO IZZIVE COVID-19.

Svoje inovacije lahko prijavite do 31. maja 2021 na razpis regionalne zbornice v regiji, v kateri je sedež vaše organizacije oziroma na razpis GZS v primeru inovacij slovenskih podjetij s sedežem v tujini in državljanov Republike Slovenije, ki živijo v tujini.

KORAKI OD PRIJAVE INOVACIJE NA RAZPIS DO DNEVA INOVATIVNOSTI 2021

Vir. GZS