Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2

By
176
Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo razpisuje spodbude za raziskovalno razvojne projekte (RRI 2). Rok za zadnjo oddajo vlog je 18. november 2019.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja RRI projektov podjetij ali konzorcijev podjetij, katerih projektni cilj mora biti nov ali izboljšan izdelek, proces ali storitev, razvit do stopnje, da je potrjen v končni obliki ter primeren za uporabo v realnem okolju.

Namen javnega razpisa je spodbujanje raziskovalno razvojnih in inovacijskih dejavnosti v podjetjih ali konzorcijih podjetij v okviru inovativnih raziskovalno razvojnih projektov za razvoj novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev na prednostnih področjih Slovenske strategije pametne specializacije, zaradi:

  • pospeševanja inovacij (med drugim lahko tudi z vključevanjem industrijskega oblikovanja v raziskovalno razvojne in inovacijske dejavnosti podjetij),
  • skrajšanja časa od ideje do trga,
  • krepitve konkurenčnega položaja podjetij in njihovega pozicioniranja v obstoječih in novih verigah vrednosti,
  • povečanja naložb zasebnega sektorja v raziskave in inovacije.

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 

54321
(0 glasov. Povprečno 0 od 5)