Ukrepi Slovenskega podjetniškega sklada za omilitev posledic koronavirusa

By
212
Ukrepi Slovenskega podjetniškega sklada za omilitev posledic koronavirusa

Slovenski podjetniški sklad je v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo ter z drugimi institucijami pripravil ukrepe, ki bodo doprinesli k omilitvi posledic širjenja koronavirusa. Nekateri so vezani na prilagoditve že uveljavljenih finančnih spodbud in instrumentov, prav tako pa bodo uvedeni novi likvidnostni krediti. Predvideni paket ukrepov skupaj je trenutno načrtovan v višini 115 milijonov EUR.

Vir: Slovenski podjetniški sklad

54321
(0 glasov. Povprečno 0 od 5)