Vavčer za statusno preoblikovanje družb

By
591
Vavčer za statusno preoblikovanje družb

Slovenski podjetniški sklad je objavil javne poziv za Vavčer za statusno preoblikovanje družb.  Namen in cilj vavčerja je spodbuditi MSP k statusnemu preoblikovanju:

  • samostojnega podjetnika posameznika v kapitalsko družbo,
  • delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo ali obratno ali
  • zadruge v gospodarsko družbo ali obratno, z namenom pozitivnega vpliva na možnosti povečanja njihove konkurenčnosti, dodane vrednosti oz. prihodkov od prodaje.

Upravičeni stroški:

  • stroški zunanjega izvajalca za svetovanje glede statusnega preoblikovanja podjetij,
  • notarski stroški,
  • stroški revizijske družbe ali samostojnega revizorja, ki ima po zakonu, ki ureja revidiranje, dovoljenje za opravljanje revidiranja.

Obdobje nastanka upravičenih stroškov: od 1.1.2019 in trajajo do  30.9.2023.

Višina upravičenih stroškov: od 1.000,00 EUR do 5.000,00 EUR (oz. 60 % sofinanciranja upravičenih stroškov). Prijavitelj lahko pridobi sredstva samo enkrat v celotnem obdobju (do leta 2023).

Vir: Slovenski podjetniški sklad

54321
(0 glasov. Povprečno 0 od 5)