Vavčerji za certifikate kakovosti in zaščito intelektualne lastnine

By
316
Vavčerji za certifikate kakovosti in zaščito intelektualne lastnine

Slovenski podjetniški sklad je objavil prva dva javna poziva za vavčerje: Vavčer za certifikate kakovosti in Vavčer za zaščito intelektualne lastnine. Javne pozive za vavčerje z drugimi različnimi vsebinami bo Slovenski podjetniški sklad objavljal postopoma, naslednji bodo predvidoma objavljeni vavčerji za pomoč pri internacionalizaciji, in sicer februarja 2019.

Vavčerski sistem je nov program spodbud malih vrednosti za mikro, mala in srednje velika podjetja ter zadruge, ki jim bo omogočil bistveno poenostavljen dostop do sofinanciranja posameznih storitev, s pomočjo katerih bodo krepila svojo konkurenčnost in kompetence.

Podjetja bodo lahko hitro in na enostaven način prejela vavčerje za različne vsebine, dodatna prednost za podjetja pa je, da ni rokov za oddajo vloge, vavčerji bodo na voljo skozi vse leto.

Vavčer za certifikate kakovosti

  • Namen vavčerja je dvigniti kakovost poslovanja ali izdelkov in storitev ter s tem povečati konkurenčnost podjetij.
  • MSP bodo lahko pridobila sofinanciranje upravičenih stroškov akreditacijskega organa za pridobitev in vzdrževanje certifikata.
  • Sredstva bodo pod pogoji, objavljenimi v pozivu, na voljo tudi za sofinanciranje zunanjih strokovnjakov, ki bodo podjetju pomagali pri pripravi za pridobitev certifikata.

Vavčer za zaščito intelektualne lastnine

  • Namen vavčerja je zaščititi intelektualno lastnino MSP in jim s tem pomagati pri poslovanju na trgih, kjer vlada močna konkurenca. Dobro upravljanje intelektualne lastnine povečuje tudi prepoznavnost in ugled podjetij ter jim zagotavlja prednosti pred konkurenti.
  • Vavčerji bodo na voljo za sofinanciranje postopkov pridobitve patentov, zaščite blagovnih znamk, modelov, avtorskih pravic in drugih oblik intelektualne lastnine.
  • MSP bodo lahko pridobila sredstva za sofinanciranje storitev zunanjih strokovnjakov in postopkov, povezanih z zaščito intelektualne lastnine.

Brezplačne informacije in pomoč pri pripravi vloge so prijaviteljem na voljo svetovalci mreže Slovenskih poslovnih točk (SPOT) Svetovanje.

Skrajni rok za oddajo vlog je 31. 3. 2023, pri čemer je potrebno upoštevati, da je skrajni rok za predložitev zahtevkov 30. 9. 2023.

Vir: Slovenski podjetniški sklad