Intelektualna lastnina

By
917
Intelektualna lastnina

Promocijsko-motivacijski dogodek za start-upe in potencialne podjetnike, 6. februar 2019, ob 10. uri v Inkubatorju Sežana

Inkubator Sežana v sodelovanju z Javno agencijo SPIRIT v okviru Programa podpornih storitev subjektov inovativnega okolja v Republiki Slovenji v letih od 2018 do 2019 »SIO 2018-2019« organizira brezplačen promocijsko-motivacijski dogodek

Intelektualna lastnina

Intelektualna lastnina je celota pravic, ki izvirajo iz znanstvene, tehnične, izumiteljske in umetniške ustvarjalne dejavnosti človeka. Delimo jo na avtorsko pravo in industrijsko lastnino,  kamor med drugim uvrščamo znamke, modele in patente. Pravice intelektualne lastnine pomembno vplivajo na konkurenčnost, razvoj, rast in ugled podjetja. Na dogodku bodo sodelavci Urada RS za intelektualno lastnino podjetja seznanili z znamkami, modeli in patenti ter z  njihovim varstvom v Sloveniji in tujini.

KDAJ: sreda, 6. februar 2019, od 10.00 do 11.30

KJE: Inkubator Sežana, Kraška ulica 2, 6210 Sežana

VSEBINA: 

  • Znamka – kaj omogoča znamka, vrste znamk, česa se ne da registrirati kot znamko, nacionalna, mednarodna in znamka EU, postopek prijave, pogoste napake pri prijavi, trajanje postopka, pristojbine
  • Model – postopek prijave in pristojbina, nacionalni, evropski in mednarodni model
  • Patent – kaj je patent, kaj je izum, zakaj patentirati, kdaj in kje patentirati, prednosti in slabosti patentnega varstva, patentno varstvo v Sloveniji in tujini, ničnost patenta

Dogodek je brezplačen. Prijave sprejemamo do ponedeljka, 4. februarja 2019, na e-mail info@inkubator.si  ali telefon  (05) 73 13 500.

Aktivnosti Inkubatorja Sežana v okviru operacije SIO-INKSEŽANA-2018-19 sofinancirata  Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast.