Vavčerji za digitalizacijo in kibernetsko varnost

By
697
Vavčerji za digitalizacijo in kibernetsko varnost

Slovenski podjetniški sklad je objavil javne pozive za vavčerje: Vavčer za kibernetsko varnost, Vavčer za digitalni marketing, Vavčer za dvig digitalnih kompetenc in Vavčer za pripravo digitalne strategije.

Vavčer za kibernetsko varnost

 • Namen vavčerja je podbuditi MSP k zagotavljanju povečanja kibernetske varnosti, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, dodana vrednost oz. prihodki od prodaje.
 • v vlogi je potrebno navesti zunanjega izvajalca izbranega iz kataloga strokovnjakov za področje kibernetske varnosti, ki bo za prijavitelja izvedel sistemski varnostni pregled in/ali vdorni test. Katalog strokovnjakov vodi Digitalno inovacijsko stičišče v Sloveniji.
 • Upravičeni stroški so povezani za sistemski varnostni pregled in/ali vdorni test, in sicer:
  • Stroški izvedbe sistemskega varnostnega pregleda, vključno z izdelavo varnostnega poročila in tehničnega poročila s priporočili za odpravljanje napak.
  • Stroški izdelave vdornega (penetracijskega) testa, vključno z izdelavo tehničnega poročila s primeri in tehničnega poročila o odpravljenih napakah.
  • Obdobje nastanka upravičenih stroškov: od objave javnega poziva 12.04.2019 dalje.
 • Koliko: minimalno 1.000,00 EUR, maksimalno 9.999,99 EUR
 • Višina vseh sredstev za obdobje 2019-2023: 1.000.000,00 EUR

Vavčer za digitalni marketing 

 • Namen vavčerja je spodbuditi podjetja k uvajanju digitalnega marketinga sofinanciranjem upravičenih stroškov za digitalni marketing, ki vključuje:
  • stroške izdelave nove spletne strani in izvedbo testiranja spletne strani,
  • stroške izdelave nove mobilne aplikacije in izvedbe testiranja mobilne aplikacije s tehničnega vidika,
  • stroške vzpostavitve lastne spletne trgovine,
  • stroške vzpostavitve lastne rezervacijske platforme.
 • SPS financira upravičene stroške v višini največ 60 %.
 • Minimalna višina subvencije je 500,00 EUR, max. višina subvencije je 2.500,00 EUR.
 • V vlogi je potrebno navesti zunanjega izvajalca izbranega iz kataloga strokovnjakov za področje digitalnega marketinga, ki bo za prijavitelja izdelal novo spletno stran ali mobilno aplikacijo ali spletno trgovino ali rezervacijsko platformo. Katalog strokovnjakov vodi Digitalno inovacijsko stičišče v Sloveniji.

Vavčer za dvig digitalnih kompetenc

 • Namen vavčerja je spodbuditi MSP k zagotovitvi ustreznih znanj zaposlenih in vodstvenega kadra za ključna področja digitalizacije ter sofinanciranje upravičenih stroškov usposabljanja za dvig digitalnih kompetenc (stroški zunanjega izvajalca).
 • V vlogi je potrebno navesti izbrano usposabljanje (in zunanjega izvajalca izbranega usposabljanja) iz kataloga usposabljanj, ki je objavljen na spletni strani Digitalnega inovacijskega stičišča v Sloveniji.
 • SPS financira upravičene stroške v višini največ 60 %.
 • Minimalna višina subvencije je 1.000,00 EUR, max. višina subvencije je 9.999,99 EUR.
 • Prijavitelju se lahko v okviru vavčerja izplača v celotnem obdobju (do leta 2023) največ do 20.000 EUR, pri čemer se lahko pridobi največ en vavčer na leto.

Vavčer za pripravo digitalne strategije

 • Namen vavčerja je spodbuditi MSP k pripravi digitalne strategije z namenom digitalne transformacije podjetij s sofinanciranjem upravičenih stroškov priprave digitalne strategije, kar zajema naslednje aktivnosti:
  • Oceno stanja na področju digitalizacije,
  • Pripravo načrta razvoja digitalnih zmožnosti podjetja in
  • Pripravo strategije podjetja za digitalno transformacijo, ki bo zajemala ključna področja (izkušnja kupca, podatkovna strategija, procesi in digitalne rešitve za podporo poslovanja, digitalni poslovni modeli, produkti in storitve, strategija razvoja digitalnih kadrov in digitalnih delovnih mest, strategija razvoja digitalne kulture, kibernetska varnost in industrija 4.0).
 • SPS financira upravičene stroške v višini največ 60 %
 • Minimalna višina subvencije je 1.000,00 EUR, max. višina subvencije je 9.999,99 EUR
 • Prijavitelj lahko za ta javni poziv pridobi sredstva samo enkrat v celotnem obdobju (do leta 2023)
 • Stroški priprave digitalne strategije so upravičeni v kolikor upravičenec pridobi pozitivno mnenje DIH Slovenija (obvezna priloga k zahtevku za sofinanciranje).

Brezplačne informacije in pomoč pri pripravi vloge so prijaviteljem na voljo svetovalci mreže Slovenskih poslovnih točk (SPOT) Svetovanje.

 

Skrajni rok za oddajo vlog je 31. 3. 2023, pri čemer je potrebno upoštevati, da je skrajni rok za predložitev zahtevkov 30. 9. 2023.

Vir: Slovenski podjetniški sklad