Inoviranje navad delovnega okolja

By
86
Inoviranje navad delovnega okolja

Inkubator Sežana v sodelovanju s SPIRIT Slovenija v okviru Programa podpornih storitev subjektov inovativnega okolja v Republiki Slovenji v letih od 2020 do 2022 »SIO 2020-2022« organizira brezplačen tematski dogodek

Inoviranje navad delovnega okolja

KJE: Inkubator Sežana, Kraška ulica 2, 6210 Sežana

KDAJ: 7. februar 2020, od 8. do 11. ure

VSEBINA:

Uspešnost start-up podjetnikov se kaži tudi v skrbi za zaposlene in njihovega delovnega okolja. Na delavnici se bodo start-up podjetja seznanila z različnimi ukrepi inoviranja navad zaposlenih in vodstva, predvsem na področju delovnih pogojev, varnosti in zdravja na delovnem mestu ter razvoja kadrov.

PRIJAVE:

Delavnica je brezplačna. Prijave sprejemamo do zapolnitve prostih mest prek elektronskega naslova info@inkubator.si.

Aktivnosti Inkubatorja Sežana v okviru operacije SIO-INKSEŽANA-2020-22 sofinancirata  Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast.