Javni razpis - P7 - Mikrokrediti 2019

By
308
Javni razpis - P7 - Mikrokrediti 2019

Razpisnik: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo

Predmet: Mikrokrediti za mikro in mala podjetja

Namen: Neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja mikro in malim podjetjem v Kohezijski regiji Vzhodne ali Zahodne Slovenije z namenom kritja stroškov poslovnih procesov in/ali projekta, predstavljenih v vlogi za financiranje.

Cilji javnega razpisa:

  • ohranitev delovnih mest,
  • spodbujanje nastanka novih delovnih mest,
  • spodbujanje financiranja projektov in poslovnih procesov gospodarstva.

Roki za predložitev vlog:

  • prvi rok je 17. 1. 2019,
  • nato vsak četrtek v mesecu januarju, februarju, marcu, aprilu, maju, juniju,
  • 4. 7. in 11. 7., 22. 8. in 29. 8. 2019,
  • nato vsak četrtek v mesecu septembru, oktobru, novembru in decembru z zadnjim rokom 19.12.2019.

Dodatne informacije:

Razpisna dokumentacija: Spletna stran Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo

54321
(2 glasov. Povprečno 4 od 5)