Nasa Space Apps Challenge v Sežani

By in
434
Nasa Space Apps Challenge v Sežani
Tehnološki hekaton NASA Space Apps Challenge bo letos potekal med 18. in 20. oktobrom 2019 na Inkubatorju Sežana v sodelovanju z Javno agencijo SPIRIT v okviru Programa podpornih storitev subjektov inovativnega okolja v Republiki Slovenji v letih od 2018 do 2019 »SIO 2018-2019«.
Kaj je Space Apps?

NASA International Space Apps Challenge (ali Space Apps) je mednarodni hekathon, ki bo potekal 48 ur v mestih po vsem svetu med 18. in 20. oktobrom 2019, med drugim tudi v Sežani. Dogodek temelji na sodelovalnem reševanju problemov s ciljem ustvarjanja odprtokodnih rešitev za globalni izzive, ki pestijo svet.

Kdo lahko sodeluje?

Hekaton je namenjen koderjem, raziskovalcem, oblikovalcem, pripovedovalcem zgodb, gradbenikom, razvijalcem, inženirjem, tehnologom in vsem ostalim, ki želijo prispevati k reševanju globalnih izzivov.

Tema letošnjega hekatona Nasa Space Apps 2019 je raziskovanje bližine in daljave.  Na mednarodnem razvojnem tehnološkem maratonu bodo lahko posamezniki in ekipe reševali izzive v okviru naslednjih kategorij:

Posamezniki in ekipe se lahko prijavite prek Nasa Space Apps 2019.

Podrobnosti o letošnjem dogodku najdete tukaj.

 

Aktivnosti Inkubatorja Sežana v okviru operacije SIO-INKSEŽANA-2018-19 sofinancirata  Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast.

54321
(0 glasov. Povprečno 0 od 5)