Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih

By
263
Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih

SPIRIT Slovenija, javna agencija sprejema vloge za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-2022 zaradi okrepitve mednarodne konkurenčnosti MSP.

Upravičeni stroški:

  • stroški najema razstavnega prostora za mednarodne sejme v tujini,
  • stroški postavitve in ureditve razstavnega prostora,
  • stroški tehničnih priključkov,
  • stroški upravljanja razstavnega prostora in
  • stroški sejemske opreme.

Višina sofinanciranja se izračuna na podlagi standardnega stroška na kvadratni meter najetega sejemskega prostora, velikosti najetega razstavnega prostora in programskega območja, v katerega spada prijavitelj (kohezijska regija Vzhodna/Zahodna Slovenija). Višina sofinanciranja bo v znesku največ do 13.136,76 EUR.

5. rok za oddajo vlog: 15. 5. 2020

Vir: SPIRIT Slovenija, javna agencija