Spodbude za zagon inovativnih podjetij (P2)

By
633
Spodbude za zagon inovativnih podjetij (P2)

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo je objavil javni razpis za spodbude za zagon inovativnih podjetij v letu 2019 (P2 2019).

Namen razpisa je razvoj podprtih podjetij in uspešen prenos razvojnih idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme in ustvarjanje novih inovativno naravnanih
podjetij s potencialom rasti, s poudarkom na razvoju in komercializaciji proizvodov, procesov in storitev.

Predmet razpisa je sofinanciranje (subvencije) zagona inovativnih podjetij, razvoja MVP (minimum viable product) in lansiranja tržnih produktov na trg.

Rok prijave je 19. april 2019.

Več informacij:

Vir: Slovenski podjetniški sklad