Izvedbena delavnica kamnitih označevalcev poti

By
257
Izvedbena delavnica kamnitih označevalcev poti

V sklopu projekta MITSKI PARK bo v Rodiku (Občina Hrpelje-Kozina) potekala izvedbena delavnica kamnitih označevalcev poti.

Med 7. in 13. oktobrom 2019 bodo na dveh deloviščih pred vašimi očmi nastajali kamniti označevalci, ki bodo kasneje prestavljeni na izbrane točke Mitskega parka. Na delavnici bodo sodelovali študenti in diplomanti Višje strokovne šole Sežana ter povabljeni zunanji sodelavci in strokovnjaki.

V nedeljo bomo delovni teden zaključili v sklopu pestrega dogajanja praznika kostanja v Rodiku.

Glavni cilj projekta MITSKI PARK je vzpostavitev skupne čezmejne turistične destinacije za ohranjanje, varstvo in promocijo dediščine mitske krajine. Izobraževalno razvojno središče Inkubatorja Sežana je pri projektu zadolžen za oblikovanje in izdelavo kamnitih označevalcev mitske poti v okolici Rodika. Ti bodo obiskovalce vodili po poteh in seznanjali z mitskim izročilom.

Prašili bomo od ponedeljka do nedelje, od 8.00-12.00 in od 13.00-17.00.
Voden ogled bo mogoč vsak dan med 13. in 14. uro.

 

Projekt MITSKI PARK je sofinanciran iz  Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru Programa sodelovanja Interreg V – A Slovenija – Hrvaška  2014-2020.