Mikrokrediti na problemskih in obmejnih problemskih območjih

By
127
Mikrokrediti na problemskih in obmejnih problemskih območjih

Slovenski podjetniški sklad je objavil javni razpis “Mikrokrediti na problemskih in obmejnih problemskih območjih” (P7R 2019).

Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja MSP za financiranje rasti in razvoja, tekočega poslovanja in investicijskih vlaganj.

Cilji javnega razpisa:

  • ohranitev delovnih mest,
  • spodbujanje nastanka novih delovnih mest,
  • spodbujanje konkurenčnosti gospodarstva posamezne regije.

Roki za oddajo vlog:
01.02.2020, 01.03.2020, 01.04.2020, 01.05.2020, 01.06.2020, 01.07.2020, 01.09.2020 in 01.10.2020.

 Več informacij o razpisu P7R:

Vir: Slovenski podjetniški sklad