POPRI 2021

By
146
POPRI 2021
POPRI je tekmovanje za najboljšo podjetniško idejo mladih, ki ciljnim skupinam omogoča razvoj inovativnosti, ustvarjalnosti in podjetnosti. Tekmovanje je namenjeno osnovnošolcem, dijakom, študentom in mladim do 29 let ter njihovim mentorjem. 

Od leta 2020 ima nacionalno potrditev, saj so kot soorganizatorji pristopili Ministrstvo RS za gospodarski razvoj in tehnologijo, Javna agencija RS za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije SPIRIT Slovenija in Slovenski podjetniški sklad. Nacionalni soorganizatorji zagotavljajo nagradni sklad in omogočajo regijske predizbore, ki mladim tekmovalcem ponujajo tesnejši stik z lokalnim gospodarstvom in podpornim okoljem.

Predizbore organizirajo regijski partnerji Tehnološki park Ljubljana za Osrednjo Slovenijo in Gorenjsko, Razvojni center Novo mesto za območje Jugovzhodne Slovenije, SAŠA inkubator za Koroško, Štajersko in Prekmurje ter Primorski tehnološki park za Primorsko regijo (Goriška, Obalno-kraška, Primorsko-notranjska).

KLJUČNI DATUMI

 • Rok prijave: 9. 2. 2021
 • Datum regijskih predizborov: 3. in 4. 3. 2021
 • Datum nacionalnega tekmovanja: 7. 4. 2021

POPRI V ŠTEVILKAH

Na tekmovanju POPRI se je v reševanju problemov na podjeten način od leta 2004 preizkusilo 3494 mladih od 12. do 29. leta, ki so razdelali 1323 podjetniških idej. Pri tem so jim pomagali 504 mentorji iz 305 izobraževalnih institucij (osnovne in srednje šole ter fakultete).

NAGRADNI SKLAD

Nagradni sklad za tekmovanje POPRI 2021 znaša 30.000,00 EUR.

Po 500,00 EUR prejmejo ekipe, ki se na posameznem regijskem predizboru uvrstijo na prva tri mesta glede na število točk v vsaki starostni kategoriji.

Na nacionalnem tekmovanju prejme:

 • prvouvrščeni tekmovalec oz. ekipa finančno nagrado v višini 2.000,00 EUR v posamezni starostni kategoriji,
 • drugouvrščeni tekmovalec oz. ekipa v višini 300,00 EUR v posamezni starostni kategoriji,
 • tretjeuvrščeni tekmovalec oz. ekipa pa v višini 700,00 EUR v posamezni starostni kategoriji.

Poleg finančnih nagrad se najboljšim ekipam omogoči udeležba na različnih mednarodnih tekmovanjih oz. usposabljanje:

 • Najboljše ekipe (1., 2. in 3. mesto) iz starostne kategorije dijaki, ki jih bo strokovna komisija na nacionalnem tekmovanju POPRI ocenila z največ točkami, se lahko udeležijo mednarodnega tekmovanja Genius Olympiad v ZDA (Oswego, New York).
 • Zmagovalci (posameznik ali dve osebi iz ekipe) iz starostne kategorije dijaki in zmagovalci (posameznik ali dve osebi iz ekipe) iz starostne kategorije študenti in mladi do 29 let, katere bo strokovna komisija na nacionalnem tekmovanju POPRI ocenila z največ točkami, se lahko udeležijo mednarodnega tekmovanja EUSAIR POPRI Youth v Portorožu, 11. in 12. maja 2021.
 • Dvema osebama v drugouvrščeni ekipi v kategoriji študenti in mladi do 29 let bo omogočeno usposabljanje preko programa Erasmus za mlade podjetnike, v sodelujočih državah programa z namenom, da si pridobijo potrebne podjetniške kompetence, veščine in znanja za uspešnejši zagon in/ali vodenje lastnega podjetja. V primeru, da je prijavitelj samostojen ali nagrado odkloni, lahko Primorski tehnološki park vavčer razporedi na druge ekipe.

IZBORAŽEVANJE PREKO VIDEO-VSEBIN POPRI DIGITAL

POPRI DIGITAL, ki služi kot pomoč pri pripravi poslovnega modela za tekmovanje POPRI. Vsebine, ki so jih v Primorskem tehnološkem parku razvijali v sodelovanju s tamkajšnjo startup skupnostjo, temeljijo na principu “lean business canvasa”. Po tej metodologiji svoje ideje razvijajo najuspešnejši startupi v svetu. Gre za osem tedenski video tečaj, ki na enostaven način vodi mlade po posameznih poljih business canvasa.

Povezava na brezplačne video vsebine, ki jih omogočata Javna agencija SPIRIT Slovenija in Ministrstvo RS za gospodarski razvoj in tehnologijo:  https://popri.si/izobrazevanja/

ZAKAJ SE UDELEŽITI TEKMOVANJA?

 • Atraktivne nagrade in priznanja
 • Točke za Zoisovo štipendijo
 • Možnost udeležbe na mednarodnih tekmovanjih
 • Nove veščine (ustvarjalnost, samoiniciativnost, sprejemanje tveganja in odgovornosti)
 • Svetovanje pri oblikovanju podjetniške ideje in poslovnega modela
 • Povratno informacijo o podjetniški ideji skozi oceno strokovne komisije
 • Izkušnjo javnega nastopanja
 • Nova poznanstva in nepozabno izkušnjo
 • Šolski mentorji prejmejo točke, ki služijo pri napredovanju
 • Pridobljena nova znanja in veščine za v življenjepis