V Scale-up Academy Sežana vključenih 10 podjetnikov

By
262
V Scale-up Academy Sežana vključenih 10 podjetnikov

Brezplačna Scale-up Academy Sežana, ki jo Inkubator Sežana organizira prvič, potekal na daljavo prek spleta. Izvedena je kot sklop e-izobraževanj in ekspertnega svetovanja ter je namenjena inovativnim start-up in scale-up podjetnikom. Slednji bodo tekom akademije izdelali učinkovit razvojni in naložbeni načrt za vlagatelje tveganega kapitala.

Scale-up Academy Sežana se ponaša z mednarodno udeležbo, saj je pritegnila 10 start-up podjetnikov tako iz Slovenije kakor tudi iz tujine. Podjetniške ideje so raznolike, vsem je skupna inovativnost.

Izobraževanja potekajo prek videokonferenc na daljavo in udeležencem ponujajo razumevanje širšega konteksta scale-up podjetništva. Tekom izobraževanj bodo udeleženci prejeli širok spekter znanj, ki jim bodo omogočala razumevanje finančnih potreb podjetja, pomagala identificirati ustreznega financiranja (nepovratna sredstva, posojila, lastniški kapital, itd.), oblikovati razvojni in naložbeni načrt ter narediti pregled kompetenc ključnih zaposlenih. Zadnji modul je namenjen predstavitvi razvojnega in naložbenega načrta vlagateljem tveganega kapitala.

Za izvedbo Scale-up Academy je Inkubator Sežana skrbno izbral predavatelje iz prakse, med njimi so Luigi Amati (ustanovitelj in direktor META Group), Andrea Di Anselmo (ustanovni član META Gropu), Francesca Natali (članica uprave META Group), Lorenzo Valeriani (svetovalec, coach in poslovni analitik pri META Group) in Jurij Giacomelli (Giacomelli Media). Teorijo iz predavanjih bodo start-up podjetniki praktično nadgradili z ekspertnimi svetovalci za start-up in scale-up podjetja.

Dorijan Maršič, direktor Inkubatorja Sežana, je poudaril: »Z izvedbo akademije smo v inkubatorju želeli nadgraditi naše delo s start-upi in sicer z njihovo pripravo na potencialne investitorje in vstop na globalni trg. Za ta podjetja je namreč slovenski trg premajhen, za internacionalizacijo razvitih produktov pa so potrebna dodatna znanja in veščine, ki jih bodo udeleženci prejeli od naših strokovnjakov.«.

Scale-up Academy Sežana sofinancirata SPIRIT Slovenija, javna agencija in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter je organizirana okviru operacije SIO 2020-2022, prek katere namerava Inkubator Sežana oblikovati uravnoteženo programsko podporo za zagon, rast in razvoj podjetij v Obalno-kraški regiji ter s tem prispevati k:

  • povečevanju števila novoustanovljenih podjetij;
  • povečevanju stopnje preživetja novoustanovljenih podjetij;
  • premagovanju ovir hitro rastočih podjetij.

Aktivnosti Inkubatorja Sežana v okviru operacije SIO-INKSEŽANA-2020-22 sofinancirata  Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast.