Semenski kapital za zagon inovativnih podjetij

By
179
Semenski kapital za zagon inovativnih podjetij

Slovenski podjetniški sklad mladim inovativnim podjetjem v začetni fazi življenjskega cikla ponuja semenski kapital za hitro rast na trgu. Gre za lastniško (soinvestiranje – SI-SK) in kvazi lastniško (konvertibilno posojilo – SK75) obliko financiranja, za prvo je letos razpisanih skupaj 1.250.000 evrov, za slednjo 750.000 evrov. Program se izvaja iz evropskih strukturnih sredstev v okviru Sklada skladov, ki je organiziran pri SID banki.

Pri konvertibilnem posojilu lahko mlada inovativna podjetja v semenski razvojni fazi za pospešitev prodaje in rasti na trgu pridobijo kvazi lastniško financiranje v višini 75.000 evrov, medtem ko SPS pri soinvestiranju skupaj z neodvisnim zasebnim investitorjem, najsi gre za poslovne angele, sklade zasebnega/tveganega kapitala ali korporacije, investira oziroma zagotavlja lastniško financiranje za hitrorastoča inovativna podjetja za hitro globalno rast.