Sredstva za nakup zaščitne opreme

By
281
Sredstva za nakup zaščitne opreme

Slovenski podjetniški sklad razpisuje sredstva za nakup zaščitne opreme. Namen javnega poziva je zagotovitev ustrezne varnosti zaposlenih in varnega poslovanja v času epidemije COVID19.

Ciljne skupine:

Na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge.

Upravičeni stroški:

Slovenski podjetniški sklad bo priznal največ naslednje dovoljene vrednosti na kos posamezne kategorije zaščitne opreme (to je zaščitne maske, razkužila, rokavice, termometri), ki so opredeljene v izračunih analize cen zaščitne opreme (izražene v ceni brez DDV na kos):

  • zaščitne maske obrazne – pralne – največ do 4 EUR na posamezni kos,
  • zaščitne maske obrazne – za enkratno uporabo – največ do 1 EUR na posamezni kos,
  • zaščitne rokavice – največ do 0,10 EUR na posamezni kos,
  • razkužila – največ do 20 EUR na liter,
  • termometri za merjenje telesne temperature – brezstični, – največ do 50 EUR na posamezni kos.

Podjetju se lahko po tem javnem pozivu izplača najmanj 1.000,00 EUR in največ do 9.999,00 EUR.

Skrajni rok za oddajo vlog: 31. 10. 2020

Slovenski podjetniški sklad

Vir: Slovenski podjetniški sklad