Strokovna praksa študentov v Inkubatorju Sežana

By
947
Strokovna praksa študentov v Inkubatorju Sežana

Štirje študentje Višje strokovne šole Sežana, ki obiskujejo program oblikovanje kamna, so v petek uspešno zaključili obvezno deset tedensko prakso pod mentorstvo Špele Šedivy, diplomirane unikatne oblikovalke. Praktično izobraževanje je potekalo od konca prvega tedna v maju  v delavnici za oblikovanje kamna VSŠ Sežana.

Študentje so se vključili v proces oblikovanja in izdelovanja kamnitih označevalcev sprehajalno/kolesarske proti za Interreg-ov projekt Mitski park. Na začetku so bili seznanjeni z delom, ki ga je mentorica Špela Šedivy do takrat že opravila. V tej fazi je bil izdelan koncept oblikovanja in potrjene idejne zasnove za enajst od dvanajstih lokacij Mitskega parka Rodik. Lokacije, ki jih bodo v tem projektu označili s kamnitimi elementi, imajo namreč nase vezano bogato in zanimivo mitološko izročilo, ki je bilo osnova za oblikovanje elementov in celega čezmejnega Mitskega parka nasploh.

Praksa je bila polna pestrega dogajanja, ki se je odvijalo v delavnici, ateljeju, na terenu in še marsikje drugje, in raznolikega dela, ki smo se ga lotevali z odlično ekipo. Študentje so se aktivno vključevali na več področjih izvajanja. Od idejne zasnove oz. skice so se premaknili na oblikovanje in izdelavo glinenih modelov. Pri tem je potrebno upoštevati marsikateri dejavnik – izbor kamna, lastnosti lokacije, mitsko izročilo, način montaže, predviden čas izdelave … Končan glinen model je predstavljal osnovo za prenos forme v kamen.

Mentorica je z delom študentov zelo zadovoljna. Ne le, da so odločno poprijeli za orodje in kvalitetno izdelali vsak svoj kos ali dva, z idejami in predlogi so tudi prispevali h končni podobi nekaterih označevalcev. Praktično izobraževanje je v procesu šolanja zelo pomembno, za študente težko pričakovano, zabavno in navdihujoče, a hkrati tudi zahtevno. Delo s kamnom je specifično in zahteva veliko mero premišljenosti, načrtovanja, natančnosti, zbranosti, vaje in tudi poguma. Lepo je videti mlade, ki jih takšno delo pritegne in veseli. Rezultati vsekakor pričajo o tem, da znajo študenti vse zgoraj naštete kvalitete materializirati v kamnitih izdelkih.

Avtor fotografij: Aleksander Zdjarski

Projekt MITSKI PARK je sofinanciran iz  Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru Programa sodelovanja Interreg V – A Slovenija – Hrvaška  2014-2020.

Mitski Park