Kamniti označevalci Mitskega parka ugledali luč v Rodiku

By
173
Kamniti označevalci Mitskega parka ugledali luč v Rodiku

Med 7. in 13. oktobrom 2019 je v Rodiku v okviru projekta MITSKI PARK potekala izvedbena delavnica kamnitih označevalcev poti, ki jo je soorganiziral Inkubator Sežana.

Mitski park v Rodiku nosi v sebi bogastvo nesnovne kulturne dediščine materializirane v krajini. Dvanajst mitsko-folklornih mest bo obiskovalce poneslo v svet percepcij sveta naših prednikov, od slovanskega in predslovanskega mitskega izročila o mitski babi, o kultnem kačonu, šembilji kot hudiču na gorečem vozu do naših prednamcev ajdov, enigmatičnih mest vstopa v svet mrtvih prek jam in »mrtvih počival« vse do krščanskih oblikovalcev krajine.

Like iz pripovednega izročila je prek 20 oblikovalcev klesalo v kamen na licu mesta, kjer se zgodbe v krajini odvijajo. Ob njih bo prek mobilne aplikacije mogoče poslušati zgodbo obiskanega mesta. Z ureditvijo parka želimo razširiti turistično ponudbo na trajnostno naravnan način ter prispevati k zavedanju in prepoznavanju arheološke, folklorne in mitske dediščine kraške krajine. Mitski park bo odprt predvidoma poleti leta 2020.

Avtor fotografij: Aleksander Zdjarsky

Glavni cilj projekta MITSKI PARK je vzpostavitev skupne čezmejne turistične destinacije za ohranjanje, varstvo in promocijo dediščine mitske krajine. Izobraževalno razvojno središče Inkubatorja Sežana je pri projektu zadolženo za oblikovanje in izdelavo kamnitih označevalcev mitske poti v okolici Rodika. Ti bodo obiskovalce vodili po poteh in seznanjali z mitskim izročilom.

Projekt MITSKI PARK je sofinanciran iz  Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru Programa sodelovanja Interreg V – A Slovenija – Hrvaška  2014-2020.