Objavljen razpis za vzpostavitev in delovanje kompetenčnih centrov za razvoj kadrov

By
370
Objavljen razpis za vzpostavitev in delovanje kompetenčnih centrov za razvoj kadrov

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je objavil razpis za vzpostavitev in delovanje najmanj 10 kompetenčnih centrov za razvoj kadrov.

5,5 milijonov EUR bo namenjenih partnerstvom za izboljšanje kompetenc, produktivnosti, ustvarjalnosti in inovativnosti zaposlenih in krepitvi konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. Partnerstva bodo lahko pridobila sredstva v višini do 550.000 EUR za obdobje 2019 – 2022.

Cilji javnega razpisa so:

  • izboljšanje ključnih kompetenc zaposlenih in s tem povečanje njihove prilagodljivosti, zaposljivosti in učinkovitosti;
  • krepitev ozaveščenosti zaposlenih in delodajalcev o nujnosti vseživljenjskega pristopa k usposabljanju;
  • krepitev povezovanja, mreženja podjetij ter prenosa dobrih praks na področju razvoja kadrov;
  • krepitev konkurenčnosti in inovativnosti slovenskega gospodarstva;
  • promocija področij uporabe opredeljenih v S4 in horizontalnega prednostnega področja IKT.

Rok prijave: 8. julij 2019

Dodatne informacije: T: 01 43 45 873, E: koc3[@]sklad-kadri.si

Vir: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije