Spodbujanje zaposlovanja v občini Sežana

By
719
Spodbujanje zaposlovanja v občini Sežana

Sofinanciranje ukrepov spodbujanja zaposlovanja v Občini Sežana za leto 2019

Predmet javnega razpisa je dodelitev proračunskih sredstev za sofinanciranje ukrepov spodbujanja zaposlovanja v Občini Sežana, in sicer:

  • sofinanciranje prve zaposlitve oziroma pripravništva za kritje dela stroškov dela (ukrep 1),
  • sofinanciranje novih zaposlitev za kritje dela stroškov dela (ukrep 2) in
  • sofinanciranje samozaposlitev za kritje stroškov za realizacijo samozaposlitve (ukrep 3).

Vrednost razpisa: Skupna višina razpisanih sredstev za leto 2019 znaša 70.000,00 EUR, od tega za:

  • ukrep 1: spodbujanje prve zaposlitve oziroma pripravništva v okvirni višini 14.000,00 EUR,
  • ukrep 2: spodbujanje novih zaposlitev v okvirni višini 20.000,00 EUR in
  • ukrep 3: spodbujanje samozaposlitev v okvirni višini 36.000,00 EUR.

Sredstva se lahko prerazporedijo med posameznimi ukrepi glede na število upravičencev in višino zahtevanih sredstev ter razpoložljivih sredstev.

Rok za predložitev vlog: 23. 8. 2019

Dodatne informacije: Oddelek za gospodarske in družbene dejavnosti Občine Sežana, Partizanska c. 4, Kontaktna oseba: Janja Kristančič (soba št. 67), Tel: (05) 731-01-20.