Subvencioniranje obnov kraških suhih zidov v občini Sežana

By
869
Subvencioniranje obnov  kraških suhih zidov v občini Sežana

Občina Sežana razpisuje sredstva za subvencioniranje obnov kraških suhih zidov v občini Sežana v letu 2019. Namen javnega razpisa je spodbujanje ohranjanja avtentične kraške kulturne krajine na območju občine Sežana, katere pomemben element so kraški suhi zidovi.

Predmet javnega razpisa je subvencioniranje naslednjih dveh sklopov:

  1. obnova suhega zidu izvedena v letu 2019 na območju občine Sežana neposredno ob javnih površinah oz. ob javnih, turističnih, učnih in drugih poteh, ki so namenjene širši javnosti;
  2. izobraževalni program, ki se ga prijavitelj udeleži v letu 2019 za pridobitev certifikata oz. potrdila o usposobljenosti z imenovanjem v naziv izvedenec kraške suhozidne gradnje.

Rok za oddajo vlog: 31. julij 2019

Dodatne informacije:
Občina Sežana, pisarna št. 2B (pritličje stare občinske stavbe – vila Mirasasso), kontaktna oseba: Katja Fedrigo, tel.: 05/ 73 11 151, e-pošta: katja.fedrigo@sezana.si